Четвер, 05 квітня 2018 15:48

Архівні документи свідчать

Віктор Міщанин
Архівні документи свідчать

до 85-річчя Голодомору 1932 – 1933 років на Опішнянщині

Документи, які мені нещодавно вдалося віднайти в Державному архіві Полтавської області (фонди колишнього партархіву Полтавського обкому КПУ) наглядно показують важку ситуацію з забезпеченістю населення продовольством, яка склалася на теренах тодішнього Опішнянського району, зокрема й на території сучасної Малобудищанської сільської ради, влітку – на початку осені 1932 року. Але то був лише початок трагедії, яка згодом охопила Україну, зокрема й Опішнянщину.

Документ перший – доповідна записка від 23 червня голови Глинської сільської ради Прокопа Холоші про становище у тамтешніх двох колгоспах: «Нове життя» та імені Холоші.

 «До Секретаря РПК Голови РВК та Голови КК РСІ

Від Голови Глинської с/р.

Холоші П. В.

Докладна Записка.

Цим сповіщаю, що по Глинській с/раді в колгоспах катастрофичній стан, роботи приостановлені як полільня компанія, оранка на пар, уборочна компанія сіна, будівницта і таке інш. Колгосна людність виіхала в поіски за продуктом в ріжні сторони, в колгоспах на 23/VI 32 р. харчового продукту зовсім не мае, людність колгоспів категорично вимагае допомоги.

А тому прохаю Вас звирнути особисту увагу на вище згадани і дати хоч невилику допомогу хліба, що даст змогу вийти з создавшихся тяжких умов, дайти відповід.

23/VI 32 р. Голова с/ради /підпис/».

Документ другий – лист голови районного комітету спілки РОБОС від 25 липня про стан справ із забезпеченням продуктами харчування працівників освіти.

«До президіі райвиконкому, відділу постачання, відділу освіти, райколгоспспілки.

Копія: РСІ, РПК, облкому спілки РОБОС.

РК спілки РОБОС прохає розглянути справу постачання вчителів і техробітників шкіл району на 1932/33 навчальний рік.

На думку РК найдоцільніше справу з постачанням влаштувати так, аби робітники освіти одержали все необхідне з продуктів харчування із спеціяльних фондів колгоспів вперед за рік, що позитивно позначиться на продуктивності праці, бо не буде потреби марнувати час на одержання якихось десятка кіл борошна, а також стимулюватиме справу самозакріплення вчителів на виробництві.

 Зразу становище з постачанням робітників освіти катастрофічне. В той час, як потреба самих учителів (без техробів) на борошно становить 5600 кг на місяць, облком знарядив на липень лише 2760 кг, із яких фактично одержано 706 кг. До цього треба додати, що тара враховуеться в це борошно, вся недостача в дорозі теж іде за наш рахунок. Ні цукру, ні крупів зовсім не видаеться.

До РК щодня приходять учителі з періферіі, які скаржаться на свій жахливий матеріяльний стан і прохають допомоги. Такий стан речей викликае незадоволення в масі вчителів, а тому якнайскорше розв’язання справи з постачанням на цілий рік з`являеться дуже важливою справою. Відкладати не можна.

Голова РК спілки РОБОС  /підпис/ /Хоменко/».

Документ третій – витяг з протоколу засідання районного комітету профспілки робітників освіти від 2 серпня про катастрофічне забезпечення працівників шкіл продуктами.

«Витяг

із протоколу засідання РК профспілки РОБОС від 2-го серпня 1932 р. №21.

Слухали: Про постачання вчителів та техробітників шкіл продуктами харчування, зокрема хлібом. Доповідач т. Хоменко інформував, що на липень м-ць знаряджено облкомом РОБОС 2760 кг. (проти фактичноі місячноі потреби 6600 кг.) борошна. З ціеі кількости факт. одержано лише 706 кг., які й розподілені між учителями Опішнянськоі, Попівськоі, М. Будищанськоі, М. Млинянськоі і частково Заіченськоі сільрад, – видано лише за півмісяця. Становище з харчуванням учителів і техробів погане в загальному, а окремі т. т. знаходяться в дуже скрутному стані.  Колгоспи, крім Батьківськоі сільради, хліба не постачають. Вчителі періферіі  вимагають негайного постачання іх хлібом та іншими харчовими продуктами. 25-го липня РК надіслав клопотання до президіі РВК, відділу постачання, відділу освіти, райколгоспспілки (та копіі РСІ, РПК й облкому РОБОС) про найскорше розв’язання справи з постачанням на цілий рік, але жодна з цих установ ще не відгукнулася.

Ухвалили: Констатувати загрозливе становище в справі постачання вчителів продуктами харчування. Вдруге звернутися з проханням до зазначених вище установ про негайне розв’язання справи з постачанням учителів, техробів, кіномехаників та інших груп робітників, що об’єднуються нашою спілкою.

Коли протягом найблизчих днів на місці влаштувати справи з постачанням не буде змоги, командирувати свого представника до Харкова для розв’язання справи через обласні та центральні установи».

Документ четвертий – протокол наради, яка відбулася 19 вересня при Опішнянському відділенні ДПУ, про створення в Опішньому закритої їдальні, в якій би харчувалися представники місцевого партійного і радянського керівництва.

«Протокол № 2

Наради при ДПУ що відбулася 19/ІХ. Присутні: Нестеренко, Петренко, Штанько, Бондарець та Гарбуз.

Голова наради Нестеренко.  Секретар Штанько.

Слухали: Про організацію закритоі ідальні (Нестеренко)

Ухвалили: 1) Для керування роботою організаціі ідальні організувати комісію в складі 3-х ос. від ДПУ Рева, РСС Педченко, РКК РСІ Штанько.

2) Задля мобелізаціі средств необхідно 20/ІХ скликати організаціі та установи які б виділили відповідну суму грошей якто РВК, РСС, РКС, профрада, міліція, садогор, Держбанк.

3) Зав. ідальні тов. Гарбузу завтра 20/ІХ скласти смету на обладнання ідальні та преставити на затверження господарникам та організаціям які скликаются 20/ІХ о 6 год. вечора, план (календарь робіт) побутувати так аби устаткування ідальні було закінчено повністю до 1/Х.

4) Комісіі та зав. ідальньою договоритись з РСС про забезпечення ідальні продуктами із заготовок

Голова наради /підпис/

Секретар /підпис/».

 

Loading...

Інтерв'ю

Віктор Рог: За Україну йде великий бій

Головний редактор всеукраїнського тижневика «Шлях Перемоги», публіцист, автор книг і численних публікацій з ідеології українського...

21-03-2019 Інтерв'ю

Юрій Шухевич: «Ніхто не зміг сплутати йому гри»

Про військове зростання воєначальників УПА, зокрема Головного командира УПА генерал-хорунжого Романа Шухевича – центральної фігури...

05-03-2019 Інтерв'ю

Юрій Менцинський: «Багатолітня боротьба українців увінчається успіхом»

Його доля характерна для сотень тисяч українців, родини яких, рятуючись від московських «визволителів», змушені були...

21-01-2019 Інтерв'ю

Веб-дизайн