Понеділок, 03 грудня 2018 17:21

Біля джерел студій із новітньої історії України

Михайло Романюк
Біля джерел студій із новітньої  історії України

Упродовж майже 30 років в Інституті українознавства імені Івана Крип’якевича Національної академії наук України функціонує відділ новітньої історії, який розробляє малодосліджені проблеми історії України, політичні та національно-культурні процеси на західноукраїнських землях у контексті державо- та націєтворчих процесів у Центрально-Східній Європі ХХ – початку ХХІ ст. Це період модернізації та політизації українського національного руху, зародження на українських землях перших українських політичних партій європейського зразка, піднесення національної свідомості українців і, зрештою, державного будівництва. Визначальними етапами для історії України стали Перша та Друга світові війни, які докорінно змінили геополітичну та національно-політичну ситуацію для українців, які опинилися між двома ворогуючими сторонами. Постійні змагання за українську державність є сталою ознакою досліджуваного періоду.

Відділ новітньої історії – провідний і єдиний в Україні науковий підрозділ, який комплексно досліджує увесь період новітньої історії України, має вагомі наукові та практичні результати своєї діяльності, визнані на найвищому національному і міжнародному рівнях, має високий науковий потенціал та ефективно його використовує.

Від створення 1990 року і до сьогодні відділ формували якнайкраще дібрані кадри, які забезпечували фахове дослідження всіх періодів новітньої історії, а також працювали на стику з новою історією (кін. ХІХ ст. – поч. ХХ ст.). Станом на кінець 2018 р. відділ існує як цілісна структурна одиниця Інституту, яку формує 13 співробітників, серед яких 12 докторів та кандидатів історичних наук.

Досліджуючи історію України загалом, відділ акцентує свою увагу на історії західноукраїнських земель, розгляді суспільно-політичних, соціально-економічних, військових, культурно-освітніх процесів у регіоні. Із-поміж основних напрямів діяльності відділу відзначимо: 1) проведення наукових студій малодосліджених проблем історії України, політичних та національно-культурних процесів на західноукраїнських землях у контексті державо- та націєтворчих процесів у Центрально-Східній Європі другої половини ХІХ – початку ХХІ ст.; 2) археографічна робота з джерелами досліджуваного періоду – пошук, опрацювання та видання збірників документів і матеріалів; 3) науково-освітня діяльність, яка передбачає співпрацю співробітників відділу із закладами вищої освіти, організація та проведення викладацьких курсів, укладання підручників і посібників, підготовка фахових наукових кадрів у магістратурі, аспірантурі та докторантурі; 4) культурно-просвітницька робота в середовищі громадянського суспільства: популяризація власних наукових досліджень – проведення конференцій, круглих столів, організація виступів на радіо та телебаченні, поширення інформації через інтернет-ресурси тощо.

Наукові дослідження відділу репрезентують такі ключові періоди: 1) кінець ХІХ – початок ХХ ст.; 2) Перша світова війна; 3) міжвоєнний період: 4) Друга світова війна та збройна боротьба ОУН і УПА; 5) ненасильницький спротив 1960–1980 рр.; 6) період т. зв. «перебудови» та становлення незалежної Української держави; 7) сучасна історія України.

У рамках популяризації наукових надбань відділу та досліджуваної тематики загалом відділ тісно співпрацює з науковими та освітніми установами НАН України та МОН України, є організатором щорічних міжнародних наукових конференції «Проблеми дослідження українського визвольного руху ХХ століття», участь в якій традиційно беруть фахівці з України та з-за кордону – Словаччини, Чехії, Литви, Польщі, Білорусії тощо.

Науковці відділу новітньої історії активно продовжують свою роботу скерувавши творчий потенціал у русло дослідження вкрай актуальних проблем історії українського визвольного руху середини ХХ ст.

Loading...

Інтерв'ю

Ігор Лосєв: «Я думаю, що нашому народові потрібно років 20 хорошої національно-патріотичної диктатури»

Навколо мови ніхто не буде об’єднуватися. З такою заявою виступив президент України Володимир Зеленський.

14-10-2020 Інтерв'ю

Віктор Рог: Революція на Граніті – це перемога над страхом

  30 років тому, з 2 по 17 жовтня 1990 року, в центрі Києва протягом 16...

04-10-2020 Інтерв'ю

Соломія Фаріон: «Ми виховуємо молодь через дію»

Очільниця Молодіжного Націоналістичного Конгресу про співпрацю з центральними та місцевими органами влади, вплив на молодіжну...

03-09-2020 Інтерв'ю

Публікації

Веб-дизайн